Wat moet u weten

De plaatsing van kinderen in de Schakelklas vindt altijd in overleg met de teamleider, Huig Taal, plaats. Vanuit Vluchtelingenwerk wordt er contact gezocht met de Schakelklas voor de kinderen van statushouders. Ook komt vanuit de scholen regelmatig het verzoek of kinderen in de Schakelklas geplaatst kunnen worden. Voor kinderen van niet-statushouders vindt regelematig overleg plaats met de drie besturen, WSKO, SOOW, PCPOW. 

"Als onze leerlingen uitstromen naar hun vervolgschool vieren wij een afscheidsfeestje omdat ze zover gekomen zijn"

-Huig Taal